บอร์ด ชุมชนคนใจดี !! คือ อะไร ?
อัลบั้ม ชุมชนคนใจดี !! คือ อะไร ?
แชทรูม ชุมชนคนใจดี !! คือ อะไร ?
บริารฟรี จาก ชุมชนคนใจดี !! มีอะไรบ้าง ?
  JAZ Airhostess Dot Com
เว็บไซต์ พนักงานต้อนรับ บนเครื่องบิน สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ แห่งประเทศไทย ( www.jazairhostess.com ) เป็นศูนย์รวม สาวๆ และ ผู้ที่สนใจ ในอาชีพ นางฟ้า ขอเชิญ เข้ามาพบปะ สอบถาม ได้ตลอด 24 ชม.
  Thai Addict Dot Com
เว็บไซต์ แนว Variety อีกแห่ง ของเมืองไทย ( www.thaiaddict.com )  ที่เน้น กลุ่ม วัยรุ่น ซึ่งชอบพบกับ ความแปลกใหม่ มีสีสัน แห่ง ชีวิต
  Police Cadet 49  Dot Com
เว็บไซต์ นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 49 ( www.policecadet49.com ) เป็นศูนย์รวม จิตใจ และ พบปะกัน ของ ตำรวจหนุ่ม ผู้มี ไอที อยู่ในหัวใจ สมกับ เป็น ตำรวจยุคใหม่ แห่งเมืองไทย

ชุมชนคนใจดี !!

ขอแนะนำ กลุ่มคนใจดี   ได้แก่

JAZ Airhostess Dot Com

Pre Cadet 33 Dot Com

Police Cadet 49  Dot Com

Air Cadet 40  Dot Com

International Thai Jaidee Board (We are Thai Jaidee people who live in Oversea.We would like you to talk in English and feel free to talk about anything,share your experience to your friends (If you can speak English,please come to join us.....Don't be serious)

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศิลป์ศาสตร์ (The British and American Studies) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 www.jazairhostess.com          www.thaiaddict.com           www.policecadet49.com

              Links for Thai User ( Thai language default )
หน้าแรก  บอร์ด ชุมชนคนใจดี !!  อัลบั้ม ชุมชนคนใจดี !!  เกมส์ ชุมชนคนใจดี !!  แชทรูม ชุมชนคนใจดี !!  บริการฟรีจากเรา  กลุ่มคนใจดี

Links for English User ( English language default )
Home  Register  International Thaijaidee Board  Thaijaidee Album  Thaijaidee Games  Thaijaidee  Chatroom

JAZ Air Hostess | Thai Addict | Pre Cadet 33  | Police Cadet 49

2004 © Copyright Thaijaidee Dot Com.
All rights Reserved.
There have been 85701 visitors to this websiteThere have been 85701 visitors to this websiteThere have been 85701 visitors to this websiteThere have been 85701 visitors to this websiteThere have been 85701 visitors to this website